SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG LÀO VIP

Kích thước125 x 900mm

Độ dày19 mm

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG LÀO

Kích thước92 x 900mm

Độ dày15mm

Kích Thước :600mm x 90m x 15 mm

Kích thước900x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ giáng hương 900x120x18

Kích thước900x120 mm

Độ dày18 mm

Sàn gỗ giáng hương 450x90x15

Kích thước450x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ căm xe 600x92x15 mm

Kích thước600x92 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ căm xe solit

Kích thước75x900 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ căm xe 900x90x15 mm

Kích thước900x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ Gõ đỏ solit 750

Kích thước750x90 mm

Độ dày18 mm

Sàn gỗ Gõ đỏ Solit 600

Kích thước600x90 mm

Độ dày18 mm

Sàn gỗ Gõ đỏ solit 450

Kích thước450x90 mm

Độ dày18 mm

Sàn gỗ Gõ đỏ Solit 900

Kích thước900x90 mm

Độ dày18 mm

Sàn gỗ Pơmu

Kích thước600x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ Sồi đỏ SD900

Kích thước900x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ Sồi đỏ SD750

Kích thước750x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ Sồi trắng solit

Kích thước750x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ Lim (Lào)

Kích thước900x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ Tre 900x90x15

Kích thước900x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ Chiêu liêu, Chiu liu Lào

Kích thước900x90 mm

Độ dày15 mm

Sàn gỗ Chiêu liêu 900x90x15

Kích thước900x90 mm

Độ dày15 mm

Hotline: 043 991 45 71

Map of Sandep

Phần mềm thiết kế sàn gỗ

Phần mềm hỗ trợ thiết kế Floor Studio

Thống Kê Website

Online:1

Visit Total:312562